Dauwtrappen op Pinkstermaandag

5 juni 2017, 6 uur

In verband met de grote Jubileum-AKV op Hemelvaartsdag, 25 mei, hebben we dit jaar het ‘dauwtrappen’ verschoven naar Pinkstermaandag, 5 juni. Bovendien is dit jaar niet het huis van de familie Haverkorn in Wemmel de plaats van vertrek en aankomst, maar het huis van de familie Boelens in Groot-Bijgaarden.

We ontmoeten elkaar om 6.00 uur ’s ochtends vooreen flitsontbijt. Daarna volgt het eigenlijke dauwtrappen, de wandeling door de natuur. Bij thuiskomst volgt het echte ontbijt. Om een uur of
tien/half elf begint een korte, feestelijke bijeenkomst voor alle belangstellenden: ook voor mensen die niet aan de wandeling en het ontbijt hebben deelgenomen.
Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd.
Natuurlijk zijn er dan ook koffie e.d. Wie mee wil doen aan de wandeling en het ontbijt, moet zich wel even opgeven bij Douwe of bij Tünde Boelens.

ds. Douwe Boelens

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty