Conferentie over ‘open en dienende gemeente’

7 februari 2015, 10 uur

Conferentie over ‘op zoek naar een open en dienende gemeente binnen en buiten de kerk’

Zaterdag 7 februari in onze kerk, 10 – 16 uur

Zoals gezegd worden de kerkgemeenschappen steeds kleiner. Gemeenten moeten het met minder mensen stellen. De bijdrage van de overheid zal verminderen. Dat zijn de berichten die we de laatste tijd horen. Het lijkt er soms op alsof we met een reorganisatie te maken krijgen, waarin we vooral verliezers zullen zijn.

Uitdaging

Er kan ook een grote uitdaging van uitgaan! Kunnen kerken in de actuele omstandigheden ook samenwerken, creatieve acties opzetten, zich profileren naar buitenstaanders?
Ter voorbereiding werden de kerkenraden opgeroepen hun ervaringen te rapporteren aan de desbetreffende commissie. De kerkenraad hoopt op een actieve deelname
van onze gemeente.

De kerkenraad

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty