Conferentie “De toekomst van Europa”

13 december 2017, 13.30 uur

Uitnodiging voor een bijeenkomst op 13 december 2017 van 13.30 tot 17.00 uur
CEC kantoor, Joseph II straat 174, Brussel (dichtbij metro Schumann)

Programma
13.30 Openingsgebed en verwelkoming door Fr. Heikki Huttunen en ds. Steven Fuite
13.45 – 15.45 Open Brief van CEC over de Toekomst van Europa. Inleiding door dr. Peter Pavlovic, gevolgd door discussie.
15.45 -16.15 Koffiepauze.
16.15 – 17.00 CEC: welke rol speelt hij/zou hij willen spelen in Europa? Verwachtingen omtrent de komende CEC Assemblee in Novi Sad in mei 2018.
Inleidende woorden door Fr. Heikki Huttunen, CEC algemeen secretaris, en Szabolcs Lőrincz, coördinator Assemblee. Gevolgd door discussie.
17.00 Sluiting van de bijeenkomst.

De toekomst van Europa roept veel belangrijke vragen op. In het debat over die vragen kunnen de kerken niet afwezig blijven Het gaat tenslotte om wezenlijke vragen zoals welk Europa wij willen en in wat voor samenleving wij willen wonen en werken.
Daarom zond de Conferentie van Europese Kerken (CEK) eerder dit jaar een Open Brief over dit thema aan de ledenkerk met het verzoek om commentaar.

Verschillende ledenkerken hebben gereageerd, waaronder de VPKB. Bovendien organiseert de CEK een aantal bijeenkomsten in Europa om verdere reacties in te zamelen. Dit alles ter voorbereiding van de Assemblee van de CEK die volgend jaar, in mei, in Novi Sad, Servië, zal plaatsvinden, en waar de toekomst van Europa een belangrijk gespreksonderwerp zal zijn.

In Brussel, in het “hart van Europa”, zal eveneens een gespreksronde plaatsvinden op 13 december a.s.

Bij dezen wordt u van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
Zo kunt u zich laten informeren en er zal ook ruime gelegenheid zijn om uw standpunten naar voren te brengen als het gaat over de toekomst van ons continent.
De bijeenkomst is tweetalig. Er zal voor simultaan vertaling zorg gedragen worden van het Engels in het Frans en vice versa. De toegang is gratis.
Wel wordt van de deelnemers verwacht dat zij voorafgaande aan de bijeenkomst kennis hebben genomen van de tekst van de Open Brief: http://www.ceceurope.org/open-letter/ (in Frans, Duits, en Engels).

Opgave voor uw deelname is gewenst. Stuur daartoe vóór 10 december a.s. een email aan Rob van Drimmelen, secretaris van de VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS):
robvandrimmelen4@gmail.com.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty