Christelijke ontmoetingen

12 november 2013, 20 uur

Het aantal crematies steeg de afgelopen jaren gevoelig in de provincie Vlaams-Brabant, maar ook elders in het land. Een groot aantal afscheidsdiensten van overleden gemeen-teleden vindt plaats in het crematorium van Vilvoorde.

Crematie is een gebruik dat binnen de christelijke traditie lange tijd afwezig is geweest.

Dinsdagavond 12 november willen we hierbij stilstaan. Zegt de Bijbel iets over crema-tie? Waarom werden gelovigen niet gecremeerd en hoe kijken we er vandaag naar? Deze avond is de eerste avond die in het kader van christelijke ontmoetingen plaatsvindt. Christelijke ontmoetingen is een initiatief van de gespreks-groep verbonden aan de OLV parochie in Vilvoorde en onze gemeente.

Parochieleden en gemeenteleden uit Vilvoorde, Brussel en omstreken zijn van harte uitgenodigd. De avond vangt aan met een inleiding op het thema door ds. E. Delen waarna we met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Plaats: In de kerk in Vilvoorde aan de Rondeweg 3.

ds. Edwin Delen

 

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty