Catechese ‘Vragender Wijs’

3 mei 2015, 12 uur

Er is kennelijk behoefte aan nog een catechese-moment tijdens dit seizoen. De vraag komt van mensen van heel verschillende leeftijden en met heel verschillende achtergronden. Dat maakt het lastig om een eenduidig aanbod te doen. Toch is juist dit ook een kans. Ik stel voor om op een aantal zondagen na de kerkdienst om 12 uur een catechese te verzorgen die gevuld kan worden met vragen vanuit de gemeente. Dus bijvoorbeeld voor: een jongere die eens door willen praten over de vraag of God bestaat, of iemand die midden in het arbeidzame leven staat die van gedachten wil wisselen over de ´ethiek van geloven´, of iemand die graag eens wil weten hoe dat zit met de verschillende Johannessen in de Bijbel. Het zijn maar voorbeelden. De bedoeling is dat we met elkaar, naar aanleiding van een ´levende vraag´, in de Bijbel lezen en over de achtergrond en betekenis van de vraag doorpraten. Als er van te voren een vraag gesteld is, kan ik het gesprek voorbereiden, anders kunnen we op het moment zelf beslissen wat we interessant vinden (en eventueel zorg ik er dan wel voor dat er iets te kiezen is). Iedereen is altijd van harte welkom: we leren altijd heel veel van elkaar!

Plaats: in de consistoriekamer
Tijd: na de kerkdienst om ca. 12 uur op 8 en 22 maart, 19 april, 3, 17 en 31 mei en 14 juni.
ds. Anne Kooi

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty