Boekbespreking over “Jodenzending”

1 maart 2020, 11.45 uur

Op zondag 1 maart hebben we de historicus en godsdienstwetenschapper Jan Maes te gast in de kerk. Hij is als doctoraatsstudent in de Religiewetenschappen verbonden aan de KU Leuven. Hij is de schrijver van het boek “De ster en het kruis/De Gereformeerde Jodenzending in Antwerpen en Brussel, 1931 – 1948” (Brussel, Stichting voor de Eigentijdse Herinnering, 2020, 568 blz.).

Jart Voortman zal eerst een korte inleiding geven. Vervolgens kunnen de aanwezigen met de schrijver van het boek in gesprek gaan. De bespreking begint om 11.45 uur.
U dient zich van tevoren op te geven, zodat we weten hoeveel mensen erbij aanwezig zullen zijn.

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Dubbel Jubileum van de Protestantse Kerk Brussel op 6 en 7 juni