Bijzondere Gemeentevergadering over het Visie- en Beleidsplan 2020-2025

18 oktober 2020, 11.15 uur

Hierbij nodigt de Kerkenraad van de Protestantse Kerk Brussel alle leden hartelijk uit voor een bijzondere Gemeentevergadering welke op zondag 18 oktober a.s. na de eredienst zal plaatvinden. Het enige agendapunt zal zijn het Beleidsplan 2020-2025, dat is opgesteld in het kader van het project ‘Gemeente in Perspectief’.
Een ‘hoorzitting’ over het ontwerp voor dit Beleidsplan zal plaatsvinden op zondag 4 oktober a.s. na de dienst. U bent op beide bijeenkomsten van harte welkom!

de Kerkenraad

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht