Bijeenkomst van ouders met kinderen van de Kindernevendienst en de kinderen zelf.

10 november 2013, 12.30 uur

Op zondagmiddag 10 november worden de ouders met hun kinderen die (zo nu en dan) naar de Kinderneven-dienst gaan, uitgenodigd bij Annemieke en Lex Buddingh-Slim. Vanaf 12.30 uur staat er een broodje met koffie en thee klaar, en er is ook een broodje en limonade met wat lekkers voor de kinderen. De ouders krijgen de gelegen-heid om (wat meer) kennis met elkaar te maken, de leiding van de Kindernevendienst kan vertellen wat er op de kin-dernevendienst gebeurt, en u krijgt ook de gelegenheid om zelf uw gedachten daarover met ons te delen. Ook ouders die nu nog geen kinderen op de Kindernevendienst heb-ben, maar dat wel overwegen voor de toekomst, zijn wel-kom. Wanneer u even laat weten dat u komt is dat heel fijn, maar op het laatst nog beslissen om te komen kan uiteraard ook.

Plaats: Tramlaan 393, 1933 Sterrebeek, tel: 02 772 70 23

Tijd: zondag 10 november, 12.30 — ca. 16 uur

ds. Anne Kooi

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty