Bijeenkomst: Economie van Goed en Kwaad

5 november 2013, 20 uur

Na de geslaagde eerste bijeenkomst over ‘geloof en economie’ met professor Erik Borgman van de Universiteit van Tilburg op 8 juli j.l. vindt de reeds aangekondigde tweede bijeenkomst plaats op 5 november 20 – 22 uur in de vergaderzaal van de kerk. Op deze avond wordt ingezoomd op het onderzoek over gelovige economie, dat Frits Bastiaens en Andre Kolodziejak samen met professor Borgman zouden willen helpen opzetten aan de Universiteit van Tilburg. Iedereen die geïnteresseerd is in de economie van goed en kwaad is van harte uitgenodigd.

Andre Kolodziejak

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty