Bijbelstudie Tervuren

15 maart 2018, 10.30 uur

Bijbelstudie-reeks met Marcus

Het evangelie van Marcus is het kortste, eenvoudigste en waarschijnlijk ook het meest oorspronkelijke evangelie.

Het lijkt me aardig om een aantal gedeelten daaruit met elkaar te lezen en te bestuderen. Daartoe nodig ik iedereen uit die geïnteresseerd is. De bijeenkomsten vinden in het voorjaar plaats bij mij
thuis (Puttestraat 44 in Tervuren), één keer in de maand op een donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur. Dat zal zijn op 15 maart, 12 april, 3 mei en 7 juni.
Het is fijn als u van te voren even laat weten dat u komt.

Ds. Anne Kooi

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty