Bijbelstudie in Tervuren

13 juni 2019, 10.30 uur

Op 13 juni zal voor dit seizoen de laatste Bijbelstudie in Tervuren zijn op donderdag 13 juni om 10.30 uur in de pastorie. We lezen dan verschillende gedeeltes uit het evangelie naar Lucas die over de verhouding arm/rijk gaan.

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Jubileum “50-25” uitgesteld naar 2021