Bijbelkring Wijk Noord, Avondmaalsviering

30 november 2015, 14.30 uur

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Het klimaat ligt op ons bord