Bijbelkring Wijk Noord

7 april 2014, 14.30 uur

De Bijbelkringen worden gehouden op de maandagnamiddagen 10 maart en 7 april (Schrift en Tafel!) om 14.30 uur op hetzelfde adres: bij de familie Haverkorn in Wemmel.
(In februari kan de Bijbelkring helaas niet doorgaan!) De thema’s van deze bijeenkomsten zullen in een latere Kerk-brief worden aangekondigd.
ds. Douwe Boelens

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty