Bijbelkring in Wemmel

7 november 2016, 14.30 uur

Onderwerp: “De kleine profeten”

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur