Bijbelkring in Wemmel

7 november 2016, 14.30 uur

Onderwerp: “De kleine profeten”

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Jongerenreis naar Hongarije – 1 t/m 10 augustus 2018

—–