Bijbelkring in Wemmel

10 april 2017, 14.30 uur

Op de Bijbelkring die bij mevr. Annemarie Haverkorn In Wemmel wordt gehouden, zijn mensen uit alle wijken van de kerk hartelijk welkom.

Op 10 april (de week voor Pasen: viering van de heilige Maaltijd!) begint de kring, zoals gebruikelijk, om 14.30 uur. Er wordt gezongen, gelezen, gebeden en natuurlijk gewoon gepraat. Iedereen telt; u dus ook.

De volgende bijeenkomst wordt gehouden op 15 mei.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty