Bijbelkring in Wemmel

13 februari 2017, 14.30 uur

Op de Bijbelkring die bij mevr. Annemarie Haverkorn In Wemmel wordt gehouden, zijn mensen uit alle wijken van de kerk hartelijk welkom.

Op 13 februari begint de kring, zoals gebruikelijk, om 14.30 uur. Er wordt gezongen, gelezen, gebeden en natuurlijk gewoon gepraat. Iedereen telt; u dus ook.

De volgende bijeenkomsten worden gehouden op 13 maart, 10 april (de week voor Pasen: viering van de heilige Maaltijd!) en 15 mei.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Gemeenteavond rond Joseph Wresinski