Bijbelkring in Wemmel

14 oktober 2019, 14.30 uur

Op maandag 16 september hielden we onze eerste Bijbelkring van dit seizoen in Wemmel. We lazen de eerste twintig verzen van Matteüs 15, waar Jezus de “Parabel van de Blinden” vertelt, een gelijkenis waarover Pieter Bruegel de Oude een bekend schilderij gemaakt heeft.
In de bespreking van het Bijbelgedeelte en het schilderij kwamen allerlei dingen ter sprake die we op dit terrein hebben meegemaakt.
De volgende Bijbelkringen zullen worden gehouden op maandag 14 oktober, 18 november en 16 december. Die laatste datum valt natuurlijk in de Adventstijd, en dan hopen we samen de Maaltijd van de Heer te vieren. Iedereen is van harte welkom bij de Bijbelkring in Wemmel. Het begint om 14.30 uur.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Dubbel Jubileum van de Protestantse Kerk Brussel op 6 en 7 juni