Bijbelkring in Wemmel

11 maart 2019, 14.30 uur

Op 11 februari hadden we onze laatste Bijbelkring. Die ging over de oproep in Lucas 5 van Jezus aan zijn leerlingen “om naar diep water te varen en daar hun netten uit te gooien.”
We praatten over signalen die mensen vroeger gaven, zoals Bijbellezing en gebed aan tafel, maar ook over onze eigen zoektocht naar nieuwe, passende signalen om Gods koninkrijk present te stellen.

De volgende Bijbelkringen zijn op 11 maart, 15 april (Maaltijd van de Heer), 20 mei en 10 juni. Ze worden, als altijd, bij het echtpaar Haverkorn aan huis gehouden.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

30 mei 2019 – ProFest in Gent