Bijbelkring in Wemmel

15 januari 2018, 14.30 uur

Iedereen, uit welke wijk ook, is van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.

De Bijbelkring begint om 14.30 uur. De Bijbelkring is een kleinschalig sociaal gebeuren; wie benieuwd is mag komen.
De volgende Bijbelkring is op 15 januari.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty