Bijbelkring in Tervuren

13 september 2018, 10.30 uur

In het najaar is er weer een serie Bijbelstudies op de donderdagochtend. Deze keer staat het Bijbelboek Genesis centraal.

We bespreken dat Bijbelboek aan de hand van het recente boekje van Maarten den Dulk (emeritus hoogleraar praktische theologie en voormalig rector van het protestants seminarie Hydepark).
Het boekje is een eenvoudige en heel heldere neerslag van een leven-lang studeren en werken als predikant/theoloog, en wat er nu ligt is een prachtig toegankelijk ‘miniatuur’ dat heel geschikt is om in een groep te bespreken.
Data: donderdag 13 september, donderdag 11 oktober, donderdag 8 november, donderdag 6 december, telkens van 10.30- 12 uur.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

18 augustus 2019 – Geuzenfeest in Korsele