Bijbelen: Uitsluiting. Wat vertelt de bijbel daarover?

25 november 2013, 20 uur

Voor de derde keer gaat de reeks ‘Bijbelen’ door in Tervu-ren en Overijse. Enkele gemeenteleden in deze regio be-zochten de beide vorige reeksen. Ze waren er zeer positief over. Een deskundige en geëngageerde bijbeluitlegger. Een gemengde groep van katholieken en protestanten. Samen luisteren naar een goede uitleg van een bijbelgedeelte. Er met elkaar over spreken. Met in de pauze een glaasje of een pintje. Een mooie gelegenheid om oecumene in te be-leven. Hieronder de uitgebreide aankondiging. Van harte aanbevolen!

De Bijbel is een eigenaardig boek. Het is eigenlijk een bi-bliotheek. De Bijbel kwam tijdens een lang proces tot stand in een cultuur die zeer verschillend is van de onze. In parabels, psalmen, verhalen, brieven, gebeden, lie-deren…wordt er verteld over God die mensen tegemoet komt en over mensen die op zoek zijn naar God. Om de verhalen uit de Bijbel en hun boodschap te verstaan moet je de bedoeling van de auteurs verkennen. Deze tek-sten gaan o.m. over mensen die anderen uitbuiten en hoe je daartegen kan reageren.
Wat betekenen deze oude teksten voor ons?

Peter Houlleberghs, theoloog en afkomstig uit Tervuren, is onze gids op deze tocht.

De data:

25 November en 3 december 2013 om 20 uur:

Thema: Uitsluiting. Wat vertelt de bijbel daarover?

Plaats: Nieuw gemeentehuis, Markt, Tervuren

 

24 februari en 10 maart 2014 om 20 uur:

Thema: Water. Wat vertelt de bijbel over het fundamen-teel recht van mensen op water en over het reini-gende karakter van water in de opgang naar Pa-sen?

Plaats: Zaal Ter IJse, Overijse

 

Oecumenisch Forum

Greet Heslinga

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty