Bijbelen (Tervuren/Overijse)

26 november 2014, 20 uur

In de regio Tervuren/Overijse gaat begin november de vierde reeks ‘Bijbelen’ van start.

Het waren steeds interessante avonden, waar mensen uit onze gemeente en uit de parochies van Tervuren en Overijse elkaar ontmoetten en over bijbelgedeelten in gesprek gingen. Daarbij kwam de actualiteit ook steeds aan bod. Een verrijkend gebeuren!

Woensdag 5 en 26 november van 20 – 22 uur
Thema: Paulus, rebel, rabbi en apostel
Begeleiding: ds. Anne Kooi
Plaats: Nieuw Administratief Centrum, Markt 7, Tervuren
Kosten: vrije bijdrage

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty