Bijbelen: het Lucas evangelie

8 mei 2019, 20 uur

Organisatie: KWB-Tervuren en de parochies St. Jan Tervuren en St. Martinus Overijse

Lucas is de schrijver van het derde evangelie. Hij draagt zijn boek op aan een zekere ‘Theofilus’. Deze naam kan gekozen zijn omwille van de betekenis: Theofilus of Godelief, een door God geliefde lezer. Wij dus.

Vanuit inleiding, lectuur en gesprek wordt het evangelie van Lucas verbonden met onze geschiedenis en met ons eigen leven.
Lees-begeleider: Luc Devisscher. Gelieve een Bijbel mee te brengen.
Datum: woensdag 3 april en woensdag 8 mei 2019 (deur open om 19:45. Begin om 20.00 uur tot 22:15)
Plaats: Zaal Ter IJse, Stationsstraat 8, 3090 Overijse
Deelnemersprijs: vrije bijdrage

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

18 augustus 2019 – Geuzenfeest in Korsele