Bezoek William Tyndale Museum

30 oktober 2014, 10 uur

Op donderdagochtend 30 oktober (een dag vóór Hervormingsdag!) organiseert het Oecumenisch Forum Overijse e.o. een bezoek aan het William Tyndale museum in Vilvoorde.

Op Wikipedia lezen we de volgende nadere informatie over hem:
William Tyndale (• Gloucestershire, circa 1494 – † Vilvoorde, 6 september 1536) was een Engels theoloog, priester en bijbelvertaler. Hij vertaalde de Bijbel in een vroege vorm van het moderne Engels. Hij was de eerste vertaler die ook gebruikmaakte van de boekdrukkunst om de Bijbel te verspreiden.

William Tyndale, ook William of Tindale gespeld, studeerde in Oxford aan de Magdalen Grammar School, ging vervolgens theologie volgen en werd in 1517 tot priester gewijd. Hij interesseerde zich voor het humanisme, kwam in contact met de geschriften van Maarten Luther en stuitte daardoor op tegenstand van de geestelijkheid. In 1525 reisde hij naar Keulen, Worms en Marburg waar hij het Nieuwe Testament in het Engels vertaalde, dat in 1526 te Worms verscheen. Aan zijn wijze van vertalen en ook aan zijn aantekeningen is de invloed van Luthers leer duidelijk te merken. In Engeland verzette de geestelijkheid zich hevig tegen de vertaling van de Bijbel. Uit het vasteland binnengesmokkelde exemplaren werden in beslag genomen en verbrand.

Met Thomas More had Tyndale een briefwisseling over de voornaamste reformatorische strekkingen. Steeds op de vlucht voor de katholieke geestelijkheid, werkte hij ten slotte te Antwerpen, waar hij bij Merten de Keyser een herziening van zijn Nieuwe Testament (1534), een vertaling van de Pentateuch en verscheidene theologische geschriften het licht liet zien. Vanuit Antwerpen kon hij het vervoer van zijn boeken verzorgen, een onthaaldienst voor Engelse vluchtelingen organiseren en de politieke verwikkelingen in Engeland op de voet volgen via informanten.

Bij de Inquisitie aangebracht door de Engelse bisschop Stokesley, werd hij in Antwerpen gevangengenomen en wachtte hem in Vilvoorde de marteldood door wurging en verbranding. Van Tyndales uitstekende vertaalwerk is veel in latere Engelse bijbeluitgaven bewaard gebleven, met name ook in de King Jamesbijbel.

Geïnteresseerden uit de parochies en gemeenten worden uitgenodigd om meer over het leven en werk van William Tyndale te horen en te zien in:
het William Tyndale museum dat gevestigd is in de William Tyndale-Silo kerk van Vilvoorde: Rondeweg 3, 1800 Vilvoorde.

We verzamelen ons op 30 oktober vanaf 10 uur in de ontvangstruimte van de Protestantse Kerk van Vilvoorde, en drinken daar een kopje koffie. Er is goede parkeergelegenheid. De protestantse kerk en het museum zijn beide gevestigd in de voormalige gevangenis, het Tuchthuis, van Vilvoorde: de plek waar William Tyndale gevangen heeft gezeten. Om 10.30 uur begint het museumbezoek.

Na het bezoek aan het museum is er gelegenheid om in de centrale RK-kerk van Vilvoorde een kijkje te nemen, begeleid en toegelicht door Roger Ghysens, als pastoor lid van het Oecumenisch Forum. Deze kerk, de O.L.Vr. van Goede Hoopkerk, ligt op ca. 10 minuten lopen afstand.

Kosten: de consumpties zijn voor eigen rekening, het museumbezoek is in principe gratis, maar een kleine bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Wie wil kan in Vilvoorde op eigen gelegenheid al dan niet samen met anderen de lunch gebruiken, maar in principe is het gezamenlijke gedeelte om ca. 13 uur afgerond.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Kom op voor je kerk!