Bezoek aan de Abdij van Park in Leuven

13 juni 2014, 14 uur

Datum: 13 juni (14-16 uur)

Greet Heslinga

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Het klimaat ligt op ons bord