Bezoek aan de abdij van Averbode

28 september 2018, 10.30 uur

Op vrijdag 28 september om 10.30 uur organiseert het Oecumenisch Forum een bezoek aan ´Het Moment´ van de abdij van Averbode.

Een rondleiding met gids in ‘Het Moment’ is een boeiende reis op een historisch waardevolle plek, met informatie over het bakken van brood, kaas maken, het brouwen, het leven in de abdij, de boerderij en de uitgeverij. Totale duur is ongeveer twee uur. Afsluitend is er een degustatie van de vijf Averbode-producten: bier, kaas, brood, peperkoek en speculaas. Wie dat wil kan daarna ter
plaatse een middagmaal gebruiken. Dit is een unieke gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe aanpak in een eeuwenoude instelling!

Kostprijs € 7,50. Iedereen is welkom. Geïnteresseerden kunnen zich t/m 20 september aanmelden.

Wij verzamelen in Averbode om 10.15 uur.

Dit is een hernieuwde poging om het bezoek te organiseren. De vorige keer bleek dat de groepsbezoeken op de door ons beoogde datum bij de abdij al overtekend waren. Nu hebben we ruim van tevoren de reservatie gemaakt, en we hopen dat het bezoek nu effectief kan doorgaan.
Namens het oecumenisch forum,

ds. Anne Kooi

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

30 mei 2019 – ProFest in Gent