Bespreking Jeugdcatechese

6 september 2020, 11.30 uur

September is de maand voor de Startzondag. Dan beginnen na de zomervakantie veel dingen in de kerk weer op gang te komen. Wat er ook op gang komt/wil komen, is jeugdcatechese.
Het is de bedoeling dat er twee catechesegroepen ontstaan: één voor jongeren in het secundair onderwijs, en één voor jongeren die het secundair onderwijs al achter zich gelaten hebben.
Graag zou ik met jullie willen samenkomen op een tijd en een plaats die voor jullie passend zijn. Dat wordt even zoeken, maar als we dat willen, komen we eruit.
Ik nodig jullie uit om hierover afspraken met mij te maken op zondag 6 september na de kerkdienst. Als je die zondag niet kunt komen, kun je me een e-mail sturen, dan bel ik je op om verdere afspraken te maken.

Hoe vaak we samenkomen en al dat soort dingen: we moeten samen bekijken wat er mogelijk is. Graag tot zondag 6 september!

ds. Douwe Boelens

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020