Amnesty International schrijfactie

13 december 2015, 11 uur

Omdat brieven levens van mensen kunnen veranderen, organiseert Amnesty International tijdens de maand december opnieuw een schrijfmarathon. De duizenden brieven die dan wereldwijd geschreven en verstuurd worden, kunnen daadwerkelijk een verschil maken in het vaak treurige lot van gewone, vaak ten onrechte veroordeelde en gediscrimineerde mensen. Samen brieven schrijven, samen het verschil maken en een leven veranderen; zo tonen wij ons solidair met onze medemens.

Daarom willen wij op zondag 13 december, als leden van de Protestantse Kerk Brussel, een steentje bijdragen aan deze actie. Wij nodigen iedereen, jong en oud, dan ook graag uit om na de kerkdienst, bij het drinken van een kopje koffie, één of meerdere brieven te schrijven. Als briefschrijver vraagt u om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen, om het terugdringen van de doodstraf en om het stoppen van marteling en discriminatie.
Deze brieven geven dikwijls hoop aan gevangenen en mensenrechtenverdedigers. Via Amnesty International zorgen wij dan voor achtergrondinformatie over de mensen, aan wie we schrijven, voorbeeldbrieven, en zelfs pennen om te schrijven. Daarnaast worden er ook kaarsen en kaarten ten bate van Amnesty International verkocht.

Van harte aanbevolen!

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty