40 jaar Protestantse Solidariteit

30 september 2017, 9 uur

40 jaar Solidariteit

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Kom op voor je kerk!