Agenda

Op deze pagina vindt u alle activiteiten die de komende tijd staan gepland. Mist u een activiteit, neem dan contact op met de webmaster.


Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020