18 december 2011

Kerstspel 2011

We volgen de weg die het kompas ons wijst, en hopen zo de Koning naar Gods hart te vinden.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty