28 maart 2010

Kerkdienst voor alle leeftijden

De Seidermaaltijd (eerste avond van Pesach, het joodse paasfeest)

"Vurig heb ik ernaar verlangd om dit Pesachmaal met jullie te eten" (Lucas 22:15)

De essentie van het Pesachverhaal is dat je jezelf bevrijd mag weten, van slaaf tot vrije mens. En ook als je dat zo niet kunt beleven, mag je jezelf toch gedragen weten door de nabijheid van God en zijn hoopvolle toekomst.

Hier kan je de foto’s vinden.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty