15 maart 2009

Het Poerimfeest

In het Bijbelboek Ester wordt verteld hoe het joodse volk, door tussenkomst van koningin Ester, ontkomt aan de moordlustige plannen van Haman, de eerste minister van koning Ahasveros. Tot op de dag van vandaag wordt daarom in Israël het Poerimfeest gevierd.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur