15 maart 2009

Het Poerimfeest

In het Bijbelboek Ester wordt verteld hoe het joodse volk, door tussenkomst van koningin Ester, ontkomt aan de moordlustige plannen van Haman, de eerste minister van koning Ahasveros. Tot op de dag van vandaag wordt daarom in Israël het Poerimfeest gevierd.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Taizé-ontmoeting

Taizé-ontmoeting: 11 november in de Museumkerk