9 februari 2009

Drieluik over de Doop

Op drie zondagen sprak ds. Steven Fuite met de kinderen over de Doop.

Als onderdeel van dit drieluik beleefden we met een twintigtal kinderen samen de doop van Ruth (Mireille Alie), het dochtertje van Lex Buddingh en Annemieke Slim.

Als afsluiting van het drieluik volgde een gesprek met kinderen en jongeren die op (iets) latere leeftijd gedoopt zijn en dus uit eigen ervaring konden vertellen.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty