18 maart 2012

Dienst voor alle leeftijden

Het teken van het brood, dat stond centraal in de Dienst voor alle leeftijden die we vierden op zondag 18 maart.

We treffen elkaar bij het Meer van Galilea. Het is vlak voor Pasen. Jezus is met zijn leerlingen naar de overkant van het meer gegaan. Een grote menigte mensen is hem gevolgd. Ze kunnen geen genoeg krijgen van de verhalen die hij vertelt en de wondertekenen die hij doet. Jezus vraagt aan Filippus hoe ze al die mensen op deze plaats voldoende te eten kunnen geven. Daar heeft Filippus niet zo snel een antwoord op. Andreas komt nog met een jongen op de proppen die vijf broden en twee vissen bij zich heeft. Maar hij voelt zelf ook wel aan dat het eigenlijk belachelijk is om te denken dat hiermee het dreigende voedseltekort zal worden opgelost. Jezus ziet dat anders. Als hij het brood breekt en de vissen verdeelt, is er genoeg voor iedereen.

In deze dienst vierden we ook het kinderavondmaal. Groot en klein samen rondom het teken van brood en wijn.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty