27 november 2011

Jeugdkerkdienst

Het thema van de dienst was ‘Het onmogelijke mogelijk maken’. Aan het einde van de dienst namen we afscheid van jeugdouderling Petra Schipper.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur