Bethlehemkerk in Anderlecht

Bethlehemkerk

Contact

Adres: Walcourtstraat 103, 1070 Anderlecht

Secretariaat van de kerk: secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com

Giften en bijdragen
IBAN: BE75 4250 1016 1151 BIC: KREDBEBB t.n.v. Protestantse Kerk van Anderlecht

Kerkdiensten

Aanvang: 10.00 uur

Zondag 8 april
Geen dienst

Zondag 15 april
Voorganger: ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager: dhr. H. Van de Wouwer

Zondag 22 april
Voorganger: ds. D. Boelens
Ambtsdrager: mevr. L. Stevens

Zondag 29 april
Geen dienst

Zondag 6 mei
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. D. Boelens
Ambtsdrager: dhr. G. Van de Wouwer
Collecte: Jumelage

Zondag 13 mei
Geen dienst

Nieuws

Een belangrijke gebeurtenis in het leven van de gemeente is, dat de gesprekken met de kandidaten voor het pionierschap in de Zuidwest-rand van Brussel begonnen zijn. Van de binnengekomen sollicitaties zijn er drie verder geraakt in de procedure: alle drie zeer bijzondere kandidaten met zeer bijzondere kwaliteiten.

Het secretariaat van de Bestuursraad is overgedragen aan mevr. Johanna Jonkman. Het bestaande e-mail adres (secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com) kangewoon verder gebruikt worden; de e-mails zullen vanaf nu door haar behandeld worden.

Op 18 maart hield de gemeente haar Jaarlijkse Ledenvergadering. Dhr. Henri Van de Wouwer, de voorzitter van de kerkenraad, zat de vergadering voor; ds. Douwe Boelens, de consulent was notulist. De vergadering verliep in een opgewekte, constructieve sfeer.

De volgende Radenvergadering zal worden gehouden op 17 april, van 10.00 tot 12.00 uur.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Jongerenreis naar Hongarije – 1 t/m 10 augustus 2018

—–