Bethlehemkerk in Anderlecht

Bethlehemkerk

Contact

Adres: Walcourtstraat 103, 1070 Anderlecht

Secretariaat van de kerk: secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com

Giften en bijdragen
IBAN: BE75 4250 1016 1151 BIC: KREDBEBB t.n.v. Protestantse Kerk van Anderlecht

Kerkdiensten

Aanvang: 10.00 uur

Zondag 15 juli
Voorganger: ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager: mevr. L. Stevens
Collecte: Kerk

Zondag 22 juli tot en met zondag 26 augustus
Geen dienst

Dinsdag 24 juli
Radenvergadering van 10:00 tot 12:00 uur

Zondag 2 september
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger. ds. D. Boelens

Zondag 9 september
Geen dienst

Zondag 16 september
Wordt bekendgemaakt in de dienst op zondag 2 september

Nieuws

De gemeente van de Bethlehemkerk

Wat is er in de afgelopen tijd veel met ons gebeurd! Een korte tijd geleden hoopten we nog dat er binnen een maand een kandidaat voor het pionierschap door u zou kunnen worden verkozen en dat die kandidaat dan op korte termijn zou kunnen worden aangesteld.
Het is anders gelopen. De kandidaat bleek ook andere “ijzers in het vuur” te hebben, en trok zich op het allerlaatste moment terug. Plotseling was de Bethlehemkerk weer zonder kandidaten en moesten we ons bezinnen op hoe het nu verder moet.

Daar kwam iets anders bij. De regels voor het aanstellen van een pionier binnen de VPKB werden uitgebreid, o.a. met een stage van minstens een halfjaar. Een en ander betekent dat we waarschijnlijk niet meer binnen een paar maanden op een nieuwe pionier kunnen rekenen.

De Radenvergadering is zich aan het bezinnen over de toekomst van de pioniersplannen, maar is gelukkig vol goede moed dat er een oplossing gevonden zal worden. Laten we de raad maar ter harte nemen waarmee de engelen in het Evangelie vaak hun boodschap introduceren: niet bang te zijn, maar, in plaats daarvan, op het heil van Godswege te vertrouwen.
Op de Radenvergadering werden trouwens twee teksten over de historiek van onze zoektocht naar een pionier besproken. Beide teksten werden goedgekeurd en toegevoegd aan het dossier over de pioniersplek.

Wat de Hervormingszondag betreft, heeft de Radenvergadering zich erachter gesteld om de traditie van een gemeenschappelijke kerkdienst met de drie kerken in en rond Brussel voort te zetten, nu ook de Protestantse Kerk Brussel besloten heeft om dat te doen. Dit jaar valt de Hervormingszondag op 28 oktober en hij zal, volgens de opeenvolging van de laatste jaren, aan de Graanmarkt worden gehouden.

Ik wens u allen een heel gezegende zomer toe: veel rust, ontspanning, maar ook: veel verfrissende, vernieuwende ervaringen, veel ontmoetingen met mensen en met de werelden die zij vertegenwoordigen! Ik hoop dat u open kerkdeuren zult tegenkomen in de zomer en dat die open kerkdeuren u zullen herinneren aan de toegangspoorten van Gods Koninkrijk.
Het ga u goed!

ds. Douwe Boelens, consulent

Geschiedenis van de Bethlehemkerk in Anderlecht

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Geuzenfeest in Horebeke – Korsele