2 maart 2018

“Wat geloven we nu eigenlijk?”

Een aantal jaren geleden bezocht een van onze gemeenteleden een kerkelijke vergadering. Tijdens die vergadering werd plotseling de vraag gesteld: “wat geloven wij nu eigenlijk?” Deze vraag riep bij ons gemeentelid de volgende gedachten op:

“Na ruim 2000 jaar christendom zouden we zo langzamerhand moeten weten wat de essentie van het christendom inhoudt. Maar bij nadere overweging bleek dat alles toch niet zo eenvoudig te zijn: er bestaan tal van geloofs-belijdenissen (van Nicea, enz.), maar de tekst van vele is toch wat lang, met een vaak wat verouderd taalgebruik en met uitspraken, waar een groot deel van de hedendaagse christenen twijfels bij heeft. Dit alles heeft ertoe geleid dat ik een poging heb gewaagd het wezen van het christelijk geloof zo beknopt mogelijk in een aantal essentiële uitspraken weer te geven.”

We geven deze tekst nu aan u door en hopen dat ze ook u en anderen kan helpen in hun geloofsbeleving en in hun contacten met anders-/niet gelovigen en, wie weet, ook u uitdaagt uw gedachten toe te vertrouwen aan het papier.

Ons geloof

Een gemeentelid

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht