5 april 2019

Vrouwen staan weer rechtop

Gedachten bij Vrouwendag, 8 maart 2019

In mijn tijd bij de Wereldraad van Kerken werd ik door de directeur van het Vrouwenprogramma gevraagd lid te worden van de Vrouwenwerkgroep. Dat was even slikken want ik was daar de enige man. Zo ongeveer moeten vrouwen zich gevoeld hebben, toen zij in de zestiger jaren de mannenbolwerken bestormden. En zo moeten velen zich nog steeds voelen waar de glazen plafonds in de maatschappij nog nauwelijks sterretjes vertonen.

Hoewel inspannend en veeleisend, heb ik er veel van geleerd. Er werd mij bijvoorbeeld geleerd dat je de Bijbel ook door vrouwenogen kunt lezen, en dat dit verrassend en verfrissend kan zijn. Neem nou Lucas 13: 10-12:

Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan.

Als vrouwen dit lezen, zouden ze wellicht opmerken dat vele vrouwen, door de eeuwen heen, bezeten zijn geweest van geesten die hen ziek maakten. Mannen maakten de dienst uit, waren haantje de voorste. Vrouwen kwamen op de tweede rang. Ook al waren ze nog zo getalenteerd, ze kwamen doorgaans niet aan de bak. Velen offerden zich ook op, maakten zichzelf onzichtbaar. Er waren en zijn veel kromme, voorover gebogen vrouwen.

Ik zie ze voor mij:

Zo kunnen nog wel even doorgaan; allemaal kromme vrouwen.

Maar Lucas gaat verder (Lucas 13: 12):

Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ en hij legde haar de handen op.

Iemand had de vrouw gezien; eindelijk. Haar ogen ontmoetten een menselijk gezicht. Jezus legde haar de handen op. God kan zich kenbaar maken in het gebaar van een zuster of een broeder. Een gebaar kan meer zeggen dan duizend woorden.

Ik zie het voor mij:

Allemaal mensen die elkaar met een gebaar ondersteunen.

En Lucas gaat weer verder (Lucas 13: 14):

Meteen ging ze rechtop staan en loofde God.

De kromme vrouw gaat recht staan. De geest die haar al achttien jaar ziek maakte, heeft haar verlaten. Ze kan de wereld weer aan.

Ik zie het nog voor mij:

Elke kromme vrouw die recht gaat staan, vertegenwoordigt een bevrijdingsverhaal. En wanneer vrouwen worden bevrijd, worden mannen en wordt de mensheid als geheel ook bevrijd.

Rob van Drimmelen

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht