5 mei 2018

Gezamenlijk Kerkblad

Zinneke – Dit beeldje is vlakbij de Protestantse kerk Brussel te vinden; op ca 400 m afstand op de hoek van de Oude Graanmarkt met de Kartuizerstraat.

Onderstaande tekst van ds. Edwin Delen was bedoeld als introductie in het nieuwe gezamenlijke kerkblad.
De redactie wil u deze tekst toch meegeven, hoewel de situatie ondertussen veranderd is en het ‘Driekerkenoverleg’ hierover opnieuw moet starten.

Voor u ligt het nieuwe kerkblad voor de kerken in en rond Brussel en Vilvoorde.
En aantal maanden geleden zochten we naar een naam voor dit nieuwe kerkblad, een naam die goed klonk en tegelijk ook inhoudelijk de band tussen de kerken kon verbeelden. Niet eenvoudig én toch is het eenvoudig ZINNE geworden.
Wat de kerken geografisch bindt is de Zenne en wat de kerken inhoudelijk bindt is het zoeken naar zin, misschien wel dé zin, en als protestanten – Bijbelliefhebbers – aan de hand van zinnen. En zo is ZINNEontstaan.

Zin en Zenne brengen Brussel, Anderlecht, St. Pieters-Leeuw en Vilvoorde samen.
De Zenne blijkt zelfs in de Brusselse mooiertoel als Zinne te klinken.
Zinne, Protestants Magazine – de ondertitel werd gekozen, zodat het oor van onze lezers ook mag opspringen in auditieve vrolijkheid. Het is een kerkblad, niet echt een magazine én toch een tijdschrift.

In Brussel is een zinneke een bekend begrip. Er is de tweejaarlijkse Zinnekesparade waar de zinnekes – inwoners van Brussel – artistiek de stad rond paraderen, dit jaar op 12 mei. Er is het  standbeeld van de plassende hond, Zinneke, aan de Oude Graanmarkt.
Er is dus de vraag: waarom zou je een kerkblad noemen naar een scheldnaam? Want dat blijkt het te zijn: een zinneke. Het is een bastaardhond – van zo weinig waarde dat je hem evengoed in de Zenne kan achterlaten.

Afgeleid daarvan is een Zinneke ook een bastaard Brusselaar: een inwoner van Brussel, met een ouder van buiten de muren of beter iemand geboren uit een Brusselse vader en een Waalse moeder, die reeds als kind in Brussel woont, maar er niet is geboren. Dit kerkblad tekent ook buiten de muren van Brussel. De Brusselaars dragen Zinneke als een geuzennaam, net zoals de protestanten geuzen of bedelaars werden genoemd en daarin hun eer vonden.

Zo hoopt de redactie dat wij onze eer vinden in ZINNE, misschien een geuzennaam, maar vooral een protestants magazine.
We wensen u veel leesplezier, in verbondenheid met de drie kerken, een zinnige groet van de kerk die dicht bij de Zinne ligt,

namens de redactie, ds. Edwin Delen

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty