27 juli 2020

Stilstand en verandering

Sinds meer dan twee jaar zijn mijn collega’s en ik in het Directoraat Generaal van de Europese Commissie, druk met de onderhandelingen voor het wereldwijde kader voor biodiversiteit (natuur), voor de periode na 2020.
We zitten in een diepe ecologische crisis en ondanks de inspanningen onder het huidige kader neemt het natuurverlies op ongekende wijze toe. Een crisis die nauw samenhangt met de klimaatcrisis.

De wetenschap is duidelijk: we hebben een diepgaande verandering nodig van onze maatschappij, de wijze waarop we produceren en consumeren en hoe we met natuur omgaan; alle sectoren moeten we meekrijgen voor ‘transformational change’. Heel veel moet anders.

En toen, door corona, was alles opeens anders.
De tweede helft van maart zorgde de lockdown in Brussel voor de schoonste lucht sinds decennia, de blauwste hemel. Niet eerder zag ik zoveel sterren vanuit mijn achtertuin en hoorde ik de vogels zo luid.

Natuurlijk, niemand heeft de corona-pandemie gewild. Het verdriet om de getroffenen is enorm en de economische en andere schade jaagt me angst aan. Tegelijkertijd was de lockdown voor mij een diepe ervaring: verandering kan.
Dat feit op zich zelf is voor mij nog steeds een bron van hoop. Wij mensen kunnen onze maatschappij veranderen.

In onze kerk zingen we prachtige liederen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die laatste interesseert me het meest, daar wil ik voor gaan, daar moet onze kerk voor staan. Was die blauwste hemel in maart een glimp van die nieuwe aarde?

Inmiddels krabbelen we op en wordt de wereld weer iets gewoner. Maar we zijn er nog lang niet, ook niet wat natuur en klimaat betreft. Nu meer dan ooit moeten we werken aan de broodnodige diepgaande verandering. Dat het kan, is bewezen.
De lezingen in de eerste kerkdienst na de lockdown gingen over de herbouw van de tempel na de ballingschap en de tempelbouw zoals Paulus het voor ogen had, los van stenen en cement. Wat willen we behouden wanneer we onze samenleving opnieuw opbouwen na de crisis? Durven we net als Paulus oude patronen los te laten en ons toevertrouwen aan een nieuwe toekomst? Welk nieuw normaal?

Anne-Theo Seinen

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht