17 september 2018

Scheppingsperiode

De jaarlijkse scheppingsperiode met de Scheppingszondag op de eerste zondag in september, is een wereldwijd oecumenisch initiatief. Er is extra aandacht voor de zorg voor mens en dier; voor milieu en duurzaamheid. De VPKB doet mee. Ook in onze gemeente wordt er aandacht aan besteed. En niet alleen op de scheppingszondag!

Thema: Het klimaat ligt op ons bord
Kies lokaal

 

Het klimaat ligt op ons bord
Ook het komende jaar blijven we als VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) samen met Ecokerk oproepen na te denken over een duurzame levensstijl.
Zowel voor ieder persoonlijk als voor gezinnen, groepen maar zeker ook als gemeente. Nadenken over plannen op langere termijn b.v. om het energieverbruik te verminderen of te kiezen voor producten, die dichtbij huis geproduceerd zijn. En bij voorkeur bio.

Eén van de thema’s van het klimaatplan is voedsel. De eigen voedselkeuzes vormen niet alleen een belangrijk onderdeel van het klimaatplan. Ze zijn ook een manier om te werken aan een toekomst voor alle mensen, met respect voor de aarde en al wat leeft.

Kies lokaal
Over de manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren bestaat wereldwijd en dus ook in ons land, een levendig debat. Dat is niet toevallig.
Landbouw en onze voedselconsumptie vormen één van de belangrijkste thema’s in het klimaatdebat.
Landbouw zorgt voor het broodnodige voedsel voor alle mensen maar heeft een impact op zijn omgeving, positief of negatief. Er is een verband tussen ons menselijk handelen en klimaatverandering, honger, verlies aan biodiversiteit, milieu verontreiniging, armoede en de vele mensen op de vlucht.
De keuze waarop we aan landbouw doen is een keuze die slechts beperkt door de boer gemaakt wordt.

Markt, consumenten, landeigenaars, retail, beleid, internationale overeenkomsten, etc. zijn steeds meer bepalend. En wat is onze rol daarbij? Als we willen dat landbouw een deel van de oplossing wordt, en ophoudt een deel van het probleem te zijn, zal dat ook moeten blijken uit onze keuzes als consument.

We kunnen kiezen
Op alle vlakken kunnen mensen keuzes maken. Hoe kunnen we het verschil maken? Meer en meer mensen willen eerlijk en gezond voedsel op het menu, met een kleine ecologische voetafdruk. Ze letten meer op duurzame productie en distributie.

Ook boeren willen duurzame keuzes maken b.v. door zelf energie te produceren. Of door te willen werken aan een gezonde bodem en duurzame productiemethoden. Of door zelf eiwitrijke voedergewassen te telen voor hun dieren, in plaats van geïmporteerd voeder te kopen.
Maar voor deze keuzes hebben ze kansen nodig. En landbouwgrond. En consumenten voor wie goed en duurzaam eten iets waard is.

Kies lokaal: ban de lange keten
Een belangrijk element in de discussie is de zogeheten lange voedselketen, met de vele voedselkilometers die nodig zijn om landbouwproducten van overal, als voedingsproduct, veevoeder of grondstof samen te brengen en er aan het eind van de keten een verpakte maaltijd, snelle hap of snack van te maken voor de verwende westerse consument. Onze hele consumptiemachine
kost massa’s energie en veroorzaakt bovendien een ontoelaatbare voedselverspilling.
Met je gemeente, je gezin of groep kun je keuzes maken voor solidaire maaltijden . Veel eetplezier!

Werkgroep Kerk in de Samenleving
Contact: Rob van Drimmelen

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht