31 mei 2017

Over Kerk-zijn en geld hebben: Wat als…?

Boodschap van de bijzondere synode van 6 mei 2017

Voorbereid door een grondige bezinning op plaatselijk en regionaal niveau kwam de Synode achter gesloten deuren bijeen op zaterdag 6 mei 2017 in de Nieuwe Graanmarktkerk in Brussel. De titel van deze bijzondere synodevergadering was “Kerk-zijn en geld hebben”.

In zijn toespraak wees de synodevoorzitter erop dat geld in de Kerk geen moreel thema is, maar van spiritueel niveau. Welke god aanbid je? Er is een nieuwe reformatie nodig binnen de Kerk.
We moeten ons niet laten leiden door angst om te verliezen, maar moedig de realiteit onder ogen zien en elkaar moeilijke vragen durven stellen.

De nationale penningmeester confronteerde ons met de realiteit van de cijfers. We hoorden wat de Kerk heeft en waar de beperkingen liggen.
In een goede sfeer werden in groepen de verschillende moeilijke vragen op tafel gelegd en besproken: hoe staan wij een levende Kerk in de weg en wat hebben we nodig om dit te doorbreken?
Hieruit vloeiden aanbevelingen voort voor de Synodale Raad om deze op te nemen en verder uit te werken.

Zoals in het liturgisch moment aan het begin van de dag werd gezegd n.a.v. het wonderverhaal over de broodvermenigvuldiging: niet alleen zoals Filippus in cijfers denken, maar ook zoals Andreas de kleine jongen het materiaal voor de wonderen laten aanreiken.

François Choquet, ds. Petra Schipper, Wim ten Kate

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht