27 augustus 2015

Kerk en duurzaamheid

In veel kerken wereldwijd wordt de Scheppingszondag gevierd op de 1e zondag in september.
Dit jaar is dat 6 september; deze valt dit jaar samen met onze startzondag.
Op zondagochtend 6 september komen we na een verkwikkende vakantie weer bij elkaar en we maken een nieuwe start! Alle aspecten van ons gemeentezijn komen aan de orde, maar het geheel zal in het teken staan van de Schepping.

Duurzaamheid… zorg voor de Schepping en de horizont van hoop

“Wij zijn de eerste generatie, die de armoede kan stoppen, en de laatste generatie die de klimaatopwarming kan stoppen”,

aldus VN secretaris-generaal Ban Ki-moon afgelopen meimaand, toen hij een eredoctoraat kreeg van de KULeuven.

De VPKB commissie Kerk in de Samenleving heeft dit jaar als prioriteit: aandacht van kerken en gelovigen vragen voor de zorg voor de Schepping in het bijzonder voor het klimaat. Belangrijk hierbij is de overtuiging van de samenhang van de zorg voor de Schepping, met vrede en gerechtigheid. Zij doet een dringend appel op alle geledingen van de VPKB om aandacht te geven aan deze
urgente zaak in de aanloop naar de cruciale VN-klimaattop dit jaar in Parijs ( 30 november-11 december).

De Europese Kerken (CEC) zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor een pelgrimage. Vanuit Noorwegen en Zweden via Duitsland, Nederland (en België) gaan christenen, die de zorg voor het klimaat hoog in het vaandel hebben – lopend, fietsend, per trein of bus, op weg richting Parijs. Onderweg zijn er ´halteplaatsen´ met debatten in kerken, acties naar politici, die in Parijs de beslissingen moeten nemen.

Op de klimaattop in Parijs moeten de lidstaten van de VN een nieuw juridisch bindend akkoord goedkeuren over hoe we de wereldwijde opwarming van de aarde onder de 2°C zullen houden. Hen laten weten dat de basis betrokken is, toeziet en druk uitoefent, zodat er een dwingend klimaatakkoord komt, is van groot belang.

In juni jl. verscheen de encycliek van paus Franciscus ‘Laudato Si’. Deze encycliek komt op een goed moment. Met de nieuwe encycliek van paus Franciscus krijgt het thema zorg voor de Schepping een centrale plaats. Sommigen noemen het al ‘de groene encycliek’.

Het geloof in God en de vriendschap met Jezus Christus verbindt de paus voortdurend met een inzet voor de kwetsbaren, de armen en de natuur. De nieuwe encycliek vormt daar opnieuw een indrukwekkend bewijs van.

Laudato Si

De titel van de nieuwe encycliek ‘Laudato Si’ (‘Geprezen zijt Gij’) is genomen uit het beroemde Zonnelied van Franciscus van Assisi. De ondertitel van de encycliek luidt: “om de zorg van ons gemeenschappelijk huis”. De paus noemt in zijn rondzendbrief een aantal ontwikkelingen die hem zorgen baren (hoofdstuk 1). Ik noem de vervuiling van het milieu, de klimaatcrisis, zorgen over
voldoende schoon water, de teloorgang van de biodiversiteit en de ontbossing. Maar ook de sociaal–economische ongelijkheid in de wereld en de aantasting van de kwaliteit van leven. De paus moemt een antropocentrische versmalling en een eendimensionale technocratische globalisering als achtergrond van de ecologische en sociale crisis (hoofdstuk 3).

Al eerder heeft de paus zijn zorgen geuit over een globalisering van de onverschilligheid. Het lijden van de medemens maar ook de aantasting van de aarde moeten wij beantwoorden met een ‘revolutie van de tederheid’. Tegenover de onverschilligheid plaatst de paus een globalisering van barmhartigheid en solidariteit. Het gaat de paus om een ‘integrale ecologie’ (hoofdstuk 4).

In zijn rondzendbrief verbindt de paus zo de micro-ethiek, de sociale ethiek en ‘het thema van de duurzaamheid’ (Mgr. bisschop De Korte). Binnenkort zal de Nederlandse vertaling van de encycliek verschijnen met een handleiding voor gesprek.
De encycliek betekent een sterke stimulans voor gelovige mensen om “extra zuinig te zijn op alles wat aan onze handen is toevertrouwd” , schreef Jo Hanssens van Pax Christi Vlaanderen en lid van de Stuurgroep Ecokerk, waarin ook de VPKB vertegenwoordigd is. Ecokerk nam het initiatief tot de campagne ‘Het klimaat verandert ook mij’.

ds. Anne Kooi en namens de VPKB Commissie Kerk in de Samenleving Greet Heslinga, contactpersoon

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht