24 september 2015

Jezus, het weer en het klimaat

Tegen de menigte zei hij:

“Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?
(Lucas 12:54-56)

In de tijd van Jezus had je nog geen weerbericht aan het einde van een nieuwsuitzending. Ook de (voor fietsers) uiterst nuttige website met de buienradar bestond toen nog niet.
Toch hadden de mensen in de Bijbelse tijden al een zekere deskundigheid opgebouwd waar het ging om het voorspellen van het weer op korte termijn. Wolken komende uit het westen brachten vaak regen en wind, wolken uit het zuiden zorgden voor hitte.
Jezus had oog voor deze deskundigheid maar in Zijn ogen lag de echte uitdaging niet in het voorspellen van het weer voor de volgende dag. Uiteindelijk gaat het om het ‘duiden van deze tijd’. Wat hebben we eraan als we het weer voor morgen kunnen voorspellen, maar niet in staat zijn te begrijpen wat er op de langere termijn op het spel staat?

Al jaren waarschuwen meteorologen ons voor de gevolgen van de opwarming van de aarde. Deze gevolgen zijn al zichtbaar en merkbaar op eilanden in de Stille Zuidzee, in Zuidoost Azië, in Afrika, in het Caribische gebied, op de Noordpool…. In september maakte de Wereld Meteorologische Organisatie bekend dat 2014 het warmste jaar was ooit.

Sluiten we onze ogen voor deze ontwikkelingen en lopen we zo het risico als ‘huichelaars’ te handelen?
Kijken we alleen naar het weerbericht voor morgen of proberen wij de tekenen van deze tijd te duiden?
In oktober zullen we samen nadenken over het thema “Kerk en Klimaat”. In Parijs vindt namelijk van 30 november tot 11 december 2015 de cruciale klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats.
Daarover lezen we veel in de kranten. Het is niet de bedoeling dat we op de wijkavonden ingaan op de onderhandelingsposities die landen hebben ingenomen op weg naar Parijs.

Liever willen we iets dieper graven en samen proberen de tekenen van deze tijd te duiden en na te gaan vanuit welke verschillende geloofsperspectieven wij het thema van het klimaat en van Gods Schepping kunnen benaderen.

Rob van Drimmelen

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht