7 april 2015

Het klimaat verandert ook mij

De klimaatcrisis

‘De klimaatcrisis is zonder twijfel de grootste ramp die de mensheid ooit heeft bedreigd’. Dit raakt steeds meer mensen. Ze zijn bekommerd om de uitstoot van broeikasgassen, die de aarde opwarmen en het leven op onze planeet bedreigen. Ze weten dat de klimaatverandering nu al tienduizenden slachtoffers maakt, vooral in de kwetsbaarste bevolkingsgroepen in de landen van het Zuiden. Ze beseffen dat deze veranderingen ook diep ingrijpen op hun eigen leven en dat van hun kinderen en kleinkinderen.

Mensen komen in actie

Daarom zijn ze bereid om actie te ondernemen en te sleutelen aan hun eigen levensstijl. Ze wachten niet op de politici om de nodige veranderingen op te starten. Ze gaan zich anders verplaatsen, voeden of verwarmen. Ze gaan anders consumeren, vinden de weg naar de deel- en geefeconomie en verminderen hun verbruik van materiaal en energie. Ze nemen groene initiatieven in hun jeugdgroep, school, gemeente, kerk, organisatie of bedrijf. Niet alleen het klimaat verandert. Ze veranderen ook zelf.

Het Goede Leven

Velen ervaren dit leven met een kleinere voetafdruk als een positieve verandering, een groei in levenskwaliteit. Leven vanuit een ‘ethiek van het genoeg’ heeft minder te maken met ‘verliezen’ of ‘inbinden’ dan met het scheppen van ruimte voor ‘het goede leven’.

VPKB en de klimaatverandering

De bedreiging van Gods’ goede schepping is ook de VPKB een zorg! Het is haar overtuiging dat de kerken hun eigen bijdrage kunnen en moeten leveren voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Aandacht voor klimaatverandering zal dan ook voor de VPKB-commissie Kerk in de Samenleving ( KidS) een prioriteit zijn in het komende jaar. Samen met andere Europese kerken en organisaties wil zij haar steentje bijdragen in de aanloop naar de grote VN-klimaattop in december 2015 in Parijs. Vanuit onze eigen gelovige inspiratie kunnen wij iets betekenen. In Vlaanderen werken we samen met Ecokerk.

Het klimaat verandert OOK MIJ

In de aanloop naar de beslissende VN-klimaattop, eind 2015 in Parijs laat Ecokerk een jaar lang inspirerende en prominente stemmen uit de samenleving aan het woord. Ze vertellen hoe het klimaat ook hen verandert. Elke week komt er een nieuw verhaal op de website. Inmiddels verscheen ook de bijdrage van onze Synodevoorzitter, ds. Steven Fuite.

Uitnodiging

Voeg uw/jouw verhaal toe op www. ecokerk.be of het verhaal van je jeugdclub, jeugdkerk, catechesegroep, school, gemeente, actiegroep… Vertel de politici hoe het klimaat jou of je groep verandert in je aankoopgedrag, verplaatsingen, reizen, voeding… en vanuit welke motivatie je dit doet. Laten we samen aantonen dat er een draagvlak bestaat voor de ingrijpende veranderingen die nodig zijn om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.

Ga naar de website www.ecokerk.be of www.hetklimaatverandertookmij.be

Ecokerk verbindt ecologie met chriselijke spiritualiteit en is een onderdeel van Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Een bisschoppelijke commissie van de R.K.- kerk. De VPKB is vertegenwoordigd in Ecokerk via de commissie Kerk in de Samenleving. 

Greet Heslinga

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht