26 september 2019

Gemeente in Perspectief

Gemeente in Perspectief… een gezamenlijke trektocht

Eerder konden we al melding maken van de bezinningsbijeenkomst op zondag 20 oktober a.s. Op die zondag zal de kerkdienst wat korter duren dan normaal zodat we ruim de tijd hebben om met elkaar – in groepjes en plenair – na te denken over de toekomst van onze kerk. Tijdens de kerkdienst zal ds. Anne Kooi voorgaan. Het bezinningsgedeelte staat onder leiding van prof. dr. Jaap de Lange. Wij hopen dat gedeelte om ongeveer 13:30 af te sluiten. Om ongeveer 12:30 zullen broodjes worden uitgedeeld zodat we niet op onze honger zullen moeten zitten. Er wordt nog gezocht naar iemand die als oppas wil dienen voor de kleine kinderen.

Op zaterdag 19 oktober zal Jaap de Lange al in Brussel aanwezig zijn. Hij is dan beschikbaar voor mensen die hem graag onder vier ogen willen spreken (zie het desbetreffende artikeltje van Jaap de Lange daarover in onze vorige Kerkbrief). Degenen die gebruik willen maken van deze mogelijkheid wordt verzocht dit vóór maandag 14 oktober per e-mail te laten weten.

Op basis van de reacties stuurt Jaap de Lange dan afzonderlijke uitnodigingen met daarin een tijdstip (‘s morgens of ’s middags). Hij ontvangt u dan de 19e in de predikantskamer van de Graanmarktkerk.

Het bezinningsproces Gemeente in Perspectief heeft aan nog meer relevantie gewonnen nu wij weten dat ds. Anne Kooi ons in november gaat verlaten. Juist in deze situatie is het belangrijk ons te bezinnen over de toekomst van onze gemeente.
Voordat wij op zoek gaan naar een eventuele opvolg(st)er van Anne Kooi is het goed om na te denken over hoe wij vorm kunnen geven aan onze opdracht getuigen te zijn van God in de wereld. Als we samen daarover wat meer helderheid weten te krijgen, kunnen we beter voorbereid zoeken naar nieuwe wegen.

Belangrijk is ook om zoveel mogelijk leden van onze gemeente bij de gezamenlijke trektocht te betrekken. Zo zullen we, in samenwerking met de leiding van Kindernevendienst en Jeugdkerk en 18+, creatief aan de slag gaan met kinderen, jeugd en jongeren. Ook zal een aantal mensen die niet of nauwelijks meer in de kerk (kunnen) komen persoonlijk benaderd worden om hun gedachten te vernemen.

De Werkgroep Gemeente in Perspectief zal wat er naar voren gebracht is op 20 oktober analyseren en op basis daarvan een aanpak kiezen voor de wijkbijeenkomsten in november.
Uiteindelijk zou het hele proces van onze “gezamenlijke trektocht”moeten leiden tot een beleidsplan voor de komende vijf jaar.
Wij hopen dat het bezinningsproces over onze toekomst ook gedragen mag worden door uw gebeden; we kunnen niet zonder Gods zegen over ons werk.

De Werkgroep Gemeente in Perspectief

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht