26 februari 2019

Evangelicalen en Trump

Al een paar jaar volgt ds. Anne Kooi de activiteiten van de Amerikaanse dominee Jim Wallis. Die laatste behoort tot de kringen van de evangelicalen. Dit zijn christenen die de persoonlijke ervaring van de verlossing door Jezus Christus centraal stellen en, de naam zegt het al, veel belang hechten aan evangelisatie.

In Amerika vormen de evangelicalen een diverse groep. Onderzoek heeft aangetoond dat zo’n 80% van die groep in 2016 heeft gestemd voor Donald Trump. Er zijn echter ook evangelicalen die kritisch staan ten opzichte van de politieke en economische situatie in de Verenigde Staten en het beleid van Trump op vele terreinen verwerpen.

Ds. Jim Wallis behoort al vele jaren tot deze laatste groep van evangelicalen.
Oorspronkelijk groeide hij op in een uiterst conservatief milieu maar hij ontworstelde zich daaruit in de loop der tijd.
In de 70-er jaren van de vorige eeuw richtte hij de beweging “Sojourners” (bijwoners) op. De Sojourners komen vanuit hun geloof op tegen armoede, racisme en economische wantoestanden, en pleiten voor vrede en het bewaren van de Schepping. Hiertoe hebben zij onder andere een lobbynetwerk opgericht dat de politiek in Washington probeert te beïnvloeden.

Vertrekkend vanuit Mattheüs 25:31-46, komt Wallis tot de conclusie dat werken met armen en gemarginaliseerden altijd politieke implicaties heeft. Het bestrijden van armoede, discriminatie en racisme kan niet zonder het aankaarten van onderliggende politieke en structurele factoren. Het motto van Wallis is: “Geloven is persoonlijk, maar geen privézaak”.
Volgens Jim Wallis is de meest controversiële zin die hij ooit heeft geschreven: “De Verenigde Staten zijn gesticht als een blanke samenleving, gebaseerd op de genocide van een ander ras en vervolgens op het onderwerpen aan slavernij van nog een ander ras.” Wallis stelt dat racisme letterlijk ten grondslag ligt aan de Verenigde Staten. Dit racisme is volgens Wallis een ‘zonde’, en verzet daartegen is een geloofszaak.

Over de denkwereld van de intrigerende persoon die ds. Wallis is, heeft onze predikante Anne Kooi, samen met Herman Noordegraaf, een lezenswaardig en actueel boekje geschreven dat twee maanden geleden uitkwam. Voor het lezen ervan is wel de nodige kennis van het Engels nodig omdat er veel citaten in die taal zijn opgenomen in de tekst.

Anne Kooi en Herman Noordegraaf: “Jim Wallis, Evangelisch criticus van president Donald J. Trump”
Parthenon, Almere, Nederland, 2018 (110 p.), € 9,50

Rob van Drimmelen

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht