23 augustus 2017

Bij de Scheppingszondag

1 september tot 4 oktober 2017: Scheppingsperiode
3 september 2017 – Scheppingszondag

 

Toelichting:

• In 2014 werd de Scheppingszondag , door een synodebesluit, toegevoegd aan de speciale zondagen in de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)
• De scheppingsperiode omspant de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Het is een begrip dat tot ons is gekomen via de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken.
• In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar, en leest men in de liturgie voor uit Genesis. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu.
• De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over, en stelde voor om een scheppingsperiode in te stellen.Stemmen uit de Wereldkerk

De Wereldraad van Kerken (WCC) roept Kerken en regeringen wereldwijd op tot sterker engagement voor de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs.
“Als christenen willen wij niet alleen hopen, maar willen de hoop ook omzetten in actie.” (WCC, juni 2017)

De vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede vormen één geheel. Een ‘integrale ecologie’ is de sleutel om ze aan te pakken, aldus de centrale boodschap van ‘Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus in 2015.
Tijdens de scheppingsperiode willen we ingaan op de oproep om een ecologisch burgerschap te creëren en ons te bekeren tot een ecologisch verantwoorde levensstijl.

Klimaatnetwerk.be: Elke groep een klimaatplan

Als Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) willen we de oproep van de Wereldraad van Kerken ondersteunen om zich sterk te engageren voor de uitvoering van het Klimaatakkoord in Parijs (2015). Alle VPKB gemeenten zijn daarom uitgenodigd om mee te doen met de campagne van Ecokerk: “Klimaatnetwerk.be – Elke groep een klimaatplan”.
KidS ondersteunt mee deze actie. Het is de bedoeling dat gemeenten, groepen, gezinnen een klimaatplan opstellen en hun concrete ideeën en praktische voorbeelden uitwisselen. Dit kan een bron van inspiratie zijn. We hebben elkaars ervaring en opgebouwde kennis nodig om vooruit te gaan, op weg naar een koolstofarme en klimaat-neutrale werking. Er is een checklist beschikbaar. Dit is een handig instrument om eigen klimaatplannen te maken voor de komende jaren. Vele voorbeelden zijn al te vinden op een speciale website: www. klimaatnetwerk.be.

Op deze website staat reeds een – inmiddels gerealiseerd – klimaatplan van onze kerk.
Ook het algemene klimaatplan van de Werkgroep Kerk in de Samenleving. Neem eens een kijkje op deze website! De checklist in een handige brochure ligt op de boekentafel in de hal van de kerk.

Namens KidS: Greet Heslinga

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht