27 januari 2016

Pastoraat in onze gemeente

Mededeling van de predikanten

Geachte gemeenteleden,
We horen soms vragen of opmerkingen over het aantal huisbezoeken dat we afleggen. Het lijkt alsof bepaalde gemeenteleden regelmatig door hun dominee worden bezocht, terwijl dat met anderen niet gebeurt.

Op die vraag willen we graag een antwoord geven: met voorkeur en voorkeursbehandeling heeft het niets te maken. Waar het wel mee te maken heeft, is de informatie die bij een predikant terechtkomt.
Wij beiden vinden het belangrijk en zinvol om huisbezoeken af te leggen, en zouden het eigenlijk meer willen doen – maar wij worden daarin belemmerd door een volle agenda.
Om te voorkomen dat gemeenteleden, jong of oud, te lang of tevergeefs op een bezoek wachten, hebben we uw hulp nodig! We vragen u, of u het zelf wilt aangeven als u of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan een pastoraal bezoek.

U kunt dat in de kerk, telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven. De betreffende predikant zal dan zijn/haar uiterste best doen om op korte termijn een afspraak te maken.

Met hartelijke groet,
ds. Douwe Boelens en ds. Anne Kooi

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Kerkkriebels 2020 afgelast!

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht